EKONOMİ
Giriş Tarihi : 20-06-2022 18:57   Güncelleme : 20-06-2022 18:57

Çay Kanunu Teklifi, Meclis'e sunuldu..

Çay Kanunu Teklifi, Meclis'e sunuldu..

AKP, Üretici ve tüketiciyi korumak ve çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek amacıyla çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren  Çay Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.Yasa teklifinde; çay tarımı ve yaş çay yaprağı satışı ile kuru çay üretimi ve satışına dair usul, esas ve yükümlülükler düzenleniyor.Buna teklife göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilecek olan çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar, önceden ruhsatname almak zorunda olacak. Gerçek ve tüzel kişiler, gerekli izinlerini almak şartıyla kuru çay üreten işletmeler kurabilecek
Çay üretimi ve satışıyla ilgili düzenleyici ve denetleyici kurallara aykırı davrananlar hakkında da uygulanacak idari yaptırımlar uygulanacak.Bu yasayla ayrıca lisanslı çay işletmeciliğimnin de önü açılacak.