GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-06-2022 22:26   Güncelleme : 05-06-2022 22:26

CİMER'de Yeni Dönem: Somut bilgi ya da belge bulunmayan” başvurular işleme alınmayacak.

Yeni CİMER yönetmeliğe göre, “yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayan” başvurular işleme alınmayarak CİMER başvurularının kapsamı daraltıldı.

CİMER'de Yeni Dönem: Somut bilgi ya da belge bulunmayan” başvurular işleme alınmayacak.

Yeni Yönetmeliğe göre, bir kamu kurum ve kuruluş personeli ya da yöneticisi hakkında şikâyet niteliğindeki bir başvuru bir üst amire gönderilecek. Şikâyet niteliğindeki başvurularda CİMER personelinin gerekli görmesi halinde başvuru sahibinin lehine olmak üzere kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilecek. Başvuru ve başvuru sahibine ilişkin tüm bilgiler, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle yargı organları ile diğer yetkili makamların taleplerini yerine getirmek üzere arşivlenecek.

Konusu ve amacı anlaşılır nitelikte olmayan, yasama faliyeti kapsamında bulunan başvurular da kabul edilmeyecek.Başvurusu işleme alınmayan başvurular, gerekçesiyle birlikte, başvuru sahibi bilgilendirilecek. Suç ihbarı niteliğinde olan başvurulara da ise ihbarın ilgili adli mercilere yapılması gerektiği yolunda başvuru sahibine bilgi verilecek.

 

CİMER’e yapılan başvurularda, cevaplandırılmayacak başvurular şunlar:

- Başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayanlar,

-Yasama ve yargı organlarının yasama veya yargı faaliyeti kapsamında olanlar,

- Başvuru esnasında başkasının kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanıldığı veya başvurunun ayırt etme gücü bulunmayan kişilerce yapıldığı tespit  edilenler,

- Başvuru sahibi ile üçüncü şahıslar veya kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk ilişkileri kapsamında talep, borç veya yükümlülük içerenler,

-26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, yalnızca Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer adli makamların görev ve yetki alanı dahilinde değerlendirilmesi gereken suç ihbarı niteliğinde olanlar

- Yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar,

-Hakkın açıkça kötüye kullanılmasına sebep olabilecek şekilde aynı başvuru sahibi tarafından sürekli ve benzer mahiyette yapılanlar,

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına girmeyenler,

- Başvuru eklerinde, başvuru metinlerinin doğruluğunu kuvvetlendirecek delil veya ispat niteliğindeki görüntüler haricinde yer verilen ekler,


-Mevzuatında posta, faks ve ıslak imzalı dilekçe gibi özel başvuru usulü öngörülenler,

-6. maddede  belirtilen usule aykırı olanlar işleme alınmaz.