SİYASET
Giriş Tarihi : 25-02-2021 16:40   Güncelleme : 25-02-2021 17:28

MHP'li Kılavuz, Irak Türkmenlerini TBMM gündemine getirdi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Irak Türkmenlerinin sorunlarını TBMM gündemine getirerek, Türkmenler'e yönelik asimilasyon ve inkar politikalarının bertaraf edilmesi çağrısında bulunarak, "Irak'ın kurucu unsuru olan kadim Türk varlığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel dinamiklere kurban edilmemelidir" dedi.

MHP'li Kılavuz, Irak Türkmenlerini TBMM gündemine getirdi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye ve Irak arasında su alanında imzalanan mutabakat zaptına dair kanun teklifi üzerine MHP Grubu adına söz alarak, kürsüden bir konuşma yaptı.

Kılavuz; “Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti yüz yıla yakın süre zarfında iyi ilişkiler geliştirmiş iki dost ve kardeş ülkedir. İki ülkenin sınır birlikteliğinin yanı sıra ortak tarihî geçmiş ve sosyal dokuya sahip olması, dostane ilişkilerin yürütülmesi ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi açısından doğal bir ortam yaratmakla birlikte ekonomik, kültürel, sosyal, siyasi ve askerî alanlarda iş birliği yapılmasını zaruri kılmaktadır. Bu ikili ilişkiler, Türkiye ve Irak'ın bölgede söz sahibi olması, mevcut sorunların karşılıklı güven içerisinde suhulete erdirilmesi ve iki ülkenin refahının artırılması bakımından elzemdir” ifadelerini kullandı.

İKİ NEHİR TEK HAVZA İLKESİ

MHP Mersin Milletvekili Kılavuz, Türkiye ve Irak arasındaki su meselesine de değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Türkiye ve Irak arasında 1980 yılında kurulan Ortak Teknik Komite'yle Türkiye, havza sularının tartışılması ve su sorunun çözülmesi hususunda önemli bir adım atmıştır. Günümüzde de Irak'la akdedilen protokoller uyarınca ilişkiler devam etmektedir. Bu noktada hakça, akılcı ve etkin kullanım yaklaşımını benimseyen Türkiye için "iki nehir tek havza" ilkesi vazgeçilmez bir koşuldur. İki nehrin tek bir nehir olarak denize dökülmesi bu konuda haklılığımızın bir yansımasıdır.

Bununla birlikte kişi başına düşen su miktarı ülkemizde 2020 yılı DSİ verilerine göre 1.346 metreküptür, bu oranlar Irak'ta da neredeyse ülkemizle aynıdır. Bu oran ülkemizin su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğunu gösterdiği gibi Irak'la aynı kaderi paylaştığımızın kanıtıdır. Bu sebepten ötürü su ihtiyacımızın giderilmesi, gıda güvenliğimizin sağlanması, enerji ihtiyacının karşılanması ve GAP alanlarının sulanması bakımından Fırat ve Dicle Nehirleri konusunda ülkemizin çıkarlarının korunmasını da önemli görmekteyiz”

IRAK’TA, TÜRKİYE ALEYHİNE FAALİYETLER YÜRÜTÜLMEKTE

“Türkiye ve Irak ortak bir tarihî geçmişe, sosyal, kültürel ve siyasi ilişkilere sahip aynı coğrafyada yer alıp birbirine sınır olan iki ülkedir” diyen MHP’li Kılavuz, sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye-Irak ilişkilerinde Türkiye'nin güvenliği bizler için her zaman ön plandadır. Irak topraklarında konuşlanan kahpe ve kalleş PKK/PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin varlığı Türkiye için tehdit oluşturmakta, Türkiye'de meydana gelen birçok terör olayı bu bölgede bulunan terör unsurları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, özellikle terör örgütü PKK'nın kampları Irak sınırları içerisinde bulunmakta ve hatta Irak şehirlerinde dahi faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda FETÖ'nün de Irak'ta Türkiye aleyhine faaliyetler yürütmede devam ettiği bir gerçektir. Türkiye-Irak ilişkilerinin daha güçlenmesi, Irak Merkezî Hükûmetinin terör örgütleriyle mücadele etmesiyle, topraklarını terör unsurlarından temizlemesiyle ve bu alanda iş birliğini önemsemesiyle mümkün olacaktır”

PKK, KADİM TÜRK YURDU KERKÜK’TE

Terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığına da dikkat çeken Olcay Kılavuz, “Türkiye, millî güvenliğini tesis etmek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ölçüsünde başta Pençe Harekâtı olmak üzere sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirmektedir. Irak Merkezî Hükûmetinin bu operasyonlara gerekli ve yeterli desteği vermesi ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir. Özellikle Kandil, Mahmur, Sincar hattının PKK'dan temizlenmesi, kadim Türk yurdu olan Kerkük'te PKK'nın etkinliğinin azaltılması hayati bir öneme sahiptir” dedi.

TÜRKMENLERİN STATÜSÜ NETLEŞTİRİLMELİ

“Irak'ın kurucu unsurlarından biri olan Türkmen soydaşlarımızın güvenliklerinin temini hak ve menfaatlerinin garanti altına alınması Türkiye'nin Irak politikasının önceliğini oluşturmalı”Diyen MHP Mersin Milletvekili Kılavuz, sözlerini şöyle tamamladı; “Türkmen soydaşlarımıza yönelik her türlü asimilasyon ve inkar politikaları bertaraf edilmeli, şiddet ve terör eylemlerinin önüne geçilerek failleri bulunup cezalandırılmalıdır. Irak'ın kurucu unsuru olan kadim Türk varlığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel dinamiklere kurban edilmemelidir. Bununla birlikte Irak'ta yer alan Türk kültür eserlerinin, tarih vesikalarının yok edilmesinin önlenmesine yönelik çalışma yapılmalıdır. Bu kapsamda Kerkük gibi tartışmalı hâle getirilen Türkmenelinin diğer parçalarının statüsü de netleştirilmelidir. Ayrıca Irak parlamentosunda yönetim, idari ve güvenlik mekanizmalarında Türkmen soydaşlarımızın diğer unsurlarla eşit temsili yolundaki adımları hayati bulmaktayız”